Statistikk over 2020

22. feb. 2021

Hygglo høysesong mellom april og slutten av august. Etter august reduseres antall bestillinger litt for hver måned til det begynner å øke igjen neste vår. Vi så også denne trenden i 2020. Våren 2020 var det først og fremst hageredskap og hagemaskiner som resulterte i en økning i bestillinger mens i løpet av sommeren var bestillingene knyttet til aktiviteter.

Grafen over viser hvordan fordelingen av bestillinger så ut i 2020.

Hva som blir utleid på Hygglo avhenger også av sesong, på vinteren er det takboks og langrennski som er mest populært, på våren er det hageredskap og på sommeren er det friluftsliv. Noe som er veldig interessant er antallet kategorier med bestillinger. Vi ser bestillinger i svært mange ulike kategorier, noe som viser hvor bredt utvalg av leieobjekt som finnes tilgjengelig på plattformen. Analysering av topplisten gir litt innsikt, men det er bredden av kategorier og bestillinger i disse kategoriene som er Hygglo sin styrke.

Det er vanskelig å illustrere en stor mengde data. Her ser vi alle kategorier med bestillinger og størrelsen av sirkelen tilsvarer antall bestillinger i 2020. Her finner du en liste med alle kategorier og bestillinger.

Hygglo finnes i Norge og Sverige. De fleste ting til leie finner du i de største byene. Antall ting til leie samsvarer ganske bra med antall innbyggere i området.

Hygglo er ganske utbredt i alder og kjønn. Nedenfor finner du en oversikt på alders- og kjønnsfordeling blant Hygglo sine brukere.

Vi håper med dette at du har fått litt bedre innsikt i hvordan Hygglo fungerer.