Utleierskolen - del 3 av 3

Utleierskolen 15. mars 2021

Ved å være en serviceinnstilt, hyggelig og imøtekommende utleier øker du sjansene for gode vurderinger fra leietakere, samt sjansen for at de kommer tilbake og leier fra deg neste gang. Vi ser at fornøyde leietakere gjerne leier igjen fra samme utleier og gode vurderinger er optimalt for å tiltrekke seg nye leietakere. Det skaper en sikkerhet hos den som ønsker å leie.

Sikkerhetssystemet, hvordan fungerer det

For å forsikre en så trygg og sikker plattform som mulig har vi et sikkerhetssystem på plass for å beskytte våre brukere.

Dette begynner med registrering via Bank ID. Dette gjør at vi kan være sikre på at den som leier er den de utgir seg for å være.

Ved registrering må man legge inn kontaktopplysninger som e-post og telefonnummer. Disse opplysningene skal være korrekte. Dersom du kommer i kontakt med en leietaker med feilaktige kontaktopplysninger (manglende eller feilaktig telefonnummer), ta kontakt med oss.

Om du av en eller annen grunn får en dårlig følelse i dialog med en potensiell leietaker, kan du høre av deg til oss så kan vi ta en nærmere titt på leietakeren. Du har også alltid rett til å avslå en leieforespørsel om det ikke kjennes rett.

Som en del av vårt sikkerhetssystem gjør vi en kredittsjekk på den som ønsker å leie. Grunnen til at vi tar kredittopplysninger er at verdien på leieobjektet ofte er mye høyere enn den leie man betaler. Når en leietaker blir blokkert fra å leie er den mest vanlige grunnen til dette at de ikke har bestått vår kredittsjekk.

Prosessen rundt kredittsjekker er automatisk og i visse tilfeller kan vår manuelle vurdering være at leietakeren skal få leie, selv om hen ikke besto kredittsjekken. For eksempel om en leietaker har sperret sitt personnummer vil kredittsjekken gjøre at leietakeren blir blokkert. Da kan vi gjøre manuell granskning på leietakeren. Har du fått en leieforespørsel avbrutt pga. at leietakeren har blitt blokkert fra å leie, for så å få en ny leieforespørsel av samme leietaker så innebærer dette at leietakeren har vært i kontakt med oss og at vi bedømmer at det ikke er noe problem å leie ut til denne individen. Er du usikker kan du alltid kontakte oss eller velge å avslå forespørselen.

I tillegg til dette gjør vi også manuelle screeninger av de som ønsker å leie og holder et godt øye med aktiviteten på plattformen for å kunne luke bort eventuelle risikotilfeller.

Noe vi har kommunisert tidligere er at vår dronerkategori er en utsatt kategori for skader. Et tiltak vi har gjort for å forminske antall skader etter nøye granskning av skadetilfeller er å øke aldersgrenser på leie av droner. Man må nå være minst 25 år for å få leie en drone via Hygglo.

Som utleier hjelper du også til med å gjøre plattformen tryggere og bedre for andre ved å alltid legge igjen en vurdering etter fullført leieforhold.

Forsikring

Når det kommer til våre forsikringsvilkår finner du disse her. Vi anbefaler alle som leier ut sine ting å gjøre seg kjent med vilkårene i forsikringen, slik at du vet hva som dekkes av forsikringen og om du trenger å ha en egen forsikring.

Kort fortalt: Vår allrisikoforsikring dekker skade og tap på det alle meste som leies ut på Hygglo, denne har en cap på 30 000 kr, så leier du ut noe til en høyere verdi må du ha en egen forsikring. Vår forsikring erstatter da din egenandel på opptil 10 000 kr. Se lenken ovenfor for fullstendige vilkår og unntak, for eksempel har kjøretøy og tilhengere en egenandel på 1 500 kr som leietakeren betaler og båter og campingvogner/bobiler dekkes kun av vår egenandel-kompensasjon opptil 10 000 kr.

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får ang. forsikringen:

  • Hvordan verdsettes et produkt hvis det blir skadet under utleie?

Det verdsettes til markedsverdi, dvs. verdien et produkt har på markedet hvor man tar hensyn til alder og slitasje. Du blir erstattet opptil markedsverdi, dvs. hva det enten koster å kjøpe den tilsvarende tingen brukt, eller hvis den er veldig ny, kan den bli erstattet til nypris. Verdsettelsen gjøres ved å enten se på hvilke andre tilsvarende varer selges for brukt, gjennom en eksperts mening eller ved å bruke avregningstabellen i vilkårene.

  • Hva menes med uaktsomhet?

Vår forsikringen dekker skader på utleid ting under utleie, men hvis skaden er et resultat av at leietaker har vært uaktsom, vil leietaker være erstatningsansvarlig for skaden hen har forårsaket. Med uaktsomhet mener vi uoppmerksom og uforsiktig oppførsel fra leietakers side, f.eks. hvis du glemmer et kamera du har leid i T-banen, eller hvis du fyller på tingen med feil drivstoff. Det er derimot mange gråsoner, så det er alltid bra å kontakte oss dersom en skade har oppstått.

I alle tilfeller der leietakeren med vilje forårsaker skade på leid utstyr, vil leietaker være erstatningsansvarlig.

  • Slitasje vs skade?

Forsikringen vår gjelder ved plutselig og uforutsett skade på eller tap av utleid eiendom. Det vil si skade som oppstår som et resultat av at tingen blir leid ut.

Hygglo sitt motto er at "Ting skal brukes", og når du bruker noe er det vanlig med normal slitasje, enten det er du som bruker tingen din eller en leietaker. Slitasje dekkes ikke av forsikringen vår og ideen er at inntekten fra leien vil dekke slitasje på utstyret.

Er du usikker på om det er vanlig slitasje eller om det dekkes av forsikringen vår? Ja, da er det alltid bare å ta kontakt.

Leietakeren har blitt syk

Du har en leietaker som har blitt syk og kan derfor ikke leie på bestilt tidspunkt. Det er for sent for leietakeren å avbestille for å få tilbakebetaling. Hvordan håndteres du som utleier dette?

Ved sen avbestilling gjelder kanselleringsvilkårene, også dersom en leietaker blir syk. Derimot ser vi gjerne at du som utleier er behjelpelig i en slik situasjon og forsøker å komme fram til en løsning, spesielt nå som vi er i en så uvanlig og spesiell situasjon med covid-19 hvor man skal være ekstra forsiktig. En bra løsning kan være å flytte leieperioden til et senere tidspunkt. Når dere har kommet fram til et nytt tidspunkt, kontakter dere oss på supporten så oppdaterer vi dato på bestillingen. Det er viktig at dette blir gjort før den originale leieperioden er over.

Er det for mye usikkerhet eller om dere ikke finner en ny tid, velger mange utleiere å avbestille bestillingen og tilbakebetale leien til leietakeren. Dette vil da sende en full tilbakebetaling til leietakeren, inklusive vår bestillingsavgift. Ved å vise at du er behjelpelig og forståelig i slike situasjoner øker du sjansen for at leietakeren sitter igjen med et bra inntrykk av deg som utleier og dermed er det mye større sjanse for at leietakeren kommer tilbake og leier fra nettopp deg når hen er frisk igjen.

Kanselleringer

Når en leietaker kansellerer en bestilling gjelder kanselleringsvilkårene, det er disse som bestemmer hvor mye som tilbakebetales til leietakeren og hvor mye som betales ut til deg. Må du som utleier kansellere en bestilling, har leietakeren krav på 100% tilbakebetaling. I dette tilfellet er det alltid du som utleier som avbestiller bestillingen i systemet. Da sendes en tilbakebetaling til leietakeren automatisk på hele leiebeløpet.

Dersom noe er feil med produktet leietakeren har leid slik at de ikke får brukt det, bør dere avtale tilbakelevering snarest mulig og som utleier tilby full tilbakebetaling da leietakeren ikke fikk det de hadde bestilt. Det er ditt ansvar som utleier å sørge for at produktet fungerer og at beskrivningen av produktet stemmer overens med virkeligheten. For å tilbakebetale en leietaker for en leie som allerede har begynt, må du kansellere leien i stedet for å markere tingen som tilbakelevert. Markerer du den som tilbakelevert avsluttes leien og da vil du ikke lenger ha mulighet til å tilbakebetale leietakeren.

Inkludere fastpris-tillegg i leiekostnaden

Før leietakeren betaler for en leie, kan du som utleier oppdatere pris på en bestilling. Vi anbefaler at dersom du har faste tilleggspriser, som for eksempel om du tilbyr noe ekstra tilbehør for X kr eller om man får frie mil på varebilen for et tillegg på X kr, så inkluderer du avtalte tillegg i leieprisen før leietakeren betaler. Dette blir mye enklere for leietakeren, da de kun har en betaling å forholde seg til, samt at du slipper å havne i en situasjon hvor du jager ekstra betaling fra leietaker. Dessuten kommer leietakeren da få hele betalingen på en kvittering, noe som er mye enklere for alle, spesielt om leietakeren leier for et firma.

Rørlige kostnader som ikke er satt før leieforholdet har begynt/er over, for eksempel kostnad pr ekstra km, drivstoff eller andre forbruksvarer, ser vi gjerne at dere løser direkte mellom dere ved tilbakelevering, da vi pr. dags dato ikke har en bra løsning som støtter ekstrabetalinger i etterhånd.

Forbruksvarer

Apropo forbruksvarer, visste du at vi har skapt en guide for hvordan du best kan håndtere dette? Den finner du her: https://www.hygglo.no/faq/guide-for-forbruksvarer


Se flere innlegg i vår utleierskole:

Tagger

Renate

En glad trønder som elsker å skrive, fotografere og spre latter og glede.