Utleierskolen - del 3 av 3

Utleierskolen 15. mars 2021

Ved å være en serviceinnstilt, hyggelig og imøtekommende utleier kan du øke sjansene for å motta positive vurderinger fra leietakerne, samt øke sannsynligheten for at de velger å leie fra deg igjen. Erfaring viser at fornøyde leietakere ofte velger samme utleier ved fremtidige behov. Gode vurderinger er essensielle for å tiltrekke nye leietakere og bidrar til å skape tillit hos potensielle leietakere.

Sikkerhetssystemet, hvordan fungerer det

For å sikre en trygg og sikker plattform, har vi implementert et sikkerhetssystem for å beskytte våre brukere. Prosessen starter med registrering via BankID, noe som bekrefter identiteten til brukerne og sikrer at leietakeren er den de hevder å være.

Under registreringen er brukerne pålagt å oppgi korrekte kontaktopplysninger, som e-post og telefonnummer. Skulle du komme i kontakt med en leietaker som har oppgitt feilaktige kontaktopplysninger, enten manglende eller feilaktig telefonnummer, ber vi deg om å kontakte vår kundesupport.

Hvis du av en eller annen grunn får en dårlig følelse under dialogen med en potensiell leietaker, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at vi kan undersøke nærmere. Du har alltid rett til å avslå en leieforespørsel hvis det ikke føles riktig.

Som en del av våre sikkerhetstiltak gjennomfører vi en kredittsjekk på potensielle leietakere. Dette er fordi verdien av leieobjektet ofte overstiger leiebeløpet betydelig. Den vanligste årsaken til at en leietaker blir nektet å leie, er at vedkommende ikke har bestått vår kredittsjekk.

Prosessen rundt kredittsjekker er automatisert, men i visse tilfeller kan vi etter en manuell vurdering tillate at en leietaker får leie, selv om vedkommende ikke bestod den automatiserte kredittsjekken. For eksempel om en leietaker har sperret sitt personnummer vil kredittsjekken gjøre at leietakeren blir blokkert. I slike tilfeller kan vi utføre en manuell granskning av leietakeren. Dersom du mottar en ny leieforespørsel fra en leietaker som tidligere har blitt blokkert, betyr det at hen har vært i kontakt med oss og vi har bedømt at det ikke skal innebære noen større risiko å leie ut til vedkommende. Er du usikker kan du alltid kontakte oss eller velge å avslå forespørselen.

I tillegg til kredittsjekk utfører vi også manuelle screeninger av potensielle leietakere og overvåker nøye aktiviteten på plattformen for å kunne identifisere og håndtere eventuelle risikotilfeller.

Som vi tidligere har kommunisert, er vår dronekategori spesielt utsatt for skader. Etter en grundig analyse av tidligere skadetilfeller, har vi valgt å øke aldersgrensen for å leie droner. Du må nå være minst 25 år for å leie en drone gjennom Hygglo.

For å leie kjøretøy må du være minst 23 år, se fullstendige vilkår her.

Som utleier spiller du også en viktig rolle i å sikre at plattformen forblir trygg og positiv for alle brukere ved å alltid legge igjen en vurdering etter fullført leieforhold.

Forsikring

Når det gjelder våre forsikringsvilkår, kan du finne dem her. Vi oppfordrer alle som leier ut sine eiendeler til å gjøre seg kjent med vilkårene i forsikringen. Det er viktig å forstå hva forsikringen dekker, og om det er nødvendig for deg å ha en egen forsikring. Selv om våre FAQ-artikler tilbyr et sammendrag av vilkårene, anbefaler vi at du leser gjennom det komplette dokumentet som beskriver de fullstendige vilkårene. Lenker til de fullstendige forsikringsvilkårene finner du i FAQ-artikkelen som omhandler forsikringen relevant for den gjenstanden du leier ut.

De ulike forsikringene kort fortalt (trykk på lenkene for å lese mer):

Allrisikoforsikring: Det meste av det som leies ut på Hygglo dekkes av vår allrisikoforsikring som erstatter opptil 30 000 kr uten egenandel. Leier du ut noe til en høyere verdi må du ha en egen forsikring. Vår forsikring erstatter da din egenandel på opptil 10 000 kr.

Forsikring ved utleie av kjøretøy: Kjøretøyet ditt er dekket med inntil 300 000 NOK. Forsikringen har en egenandel på 5000 kr for leietaker, bortsett fra veihjelp som er uten egenandel.

Forsikring båt, jetski & tung lastebil: Forsikringen er en kompensasjon for egenandel på opp til 10 000 kr. Utleier må selv holde sin eiendom forsikret, og ved eventuelle skader dekker Hygglo sin forsikring egenandelen for utleierens forsikring.

Forsikring droner: Droner og tilbehør til droner er forsikret gjennom en egen forsikring på Hygglo og er dermed ikke inkludert i vår generelle allrisikoforsikring. Forsikringen er uten egenandel for utleier, men med en egenandel opptil 5 000 kr for den som leier.

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får ang. forsikringen:

  • Hvordan verdsettes et produkt hvis det blir skadet under utleie?

Det verdsettes til markedsverdi, dvs. verdien et produkt har på markedet hvor man tar hensyn til alder og slitasje. Du blir erstattet opptil markedsverdi, dvs. hva det enten koster å kjøpe den tilsvarende tingen brukt, eller hvis den er veldig ny, kan den bli erstattet til nypris. Verdsettelsen gjøres ved å enten se på hvilke andre tilsvarende varer selges for brukt, gjennom en eksperts mening eller ved å bruke avregningstabellen i vilkårene.

  • Hva menes med uaktsomhet?

Vår forsikringen dekker skader på utleid ting under utleie, men hvis skaden er et resultat av at leietaker har vært uaktsom, vil leietaker være erstatningsansvarlig for skaden hen har forårsaket. Med uaktsomhet mener vi uoppmerksom og uforsiktig oppførsel fra leietakers side, f.eks. hvis du glemmer et kamera du har leid i T-banen, eller hvis du fyller på tingen med feil drivstoff. Det er derimot mange gråsoner, så det er alltid bra å kontakte oss dersom en skade har oppstått.

I alle tilfeller der leietakeren med vilje forårsaker skade på leid utstyr, vil leietaker være erstatningsansvarlig.

  • Slitasje vs skade?

Forsikringen vår gjelder ved plutselig og uforutsett skade på eller tap av utleid eiendom. Det vil si skade som oppstår som et resultat av at tingen blir leid ut.

Hygglo sitt motto er at "Ting skal brukes", og når du bruker noe er det vanlig med normal slitasje, enten det er du som bruker tingen din eller en leietaker. Slitasje dekkes ikke av forsikringen vår og ideen er at inntekten fra leien vil dekke slitasje på utstyret.

Er du usikker på om det er vanlig slitasje eller om det dekkes av forsikringen vår? Ja, da er det alltid bare å ta kontakt.

Leietakeren har blitt syk

Du har en leietaker som har blitt syk og kan derfor ikke leie på bestilt tidspunkt. Det er for sent for leietakeren å avbestille for å få tilbakebetaling. Hvordan håndteres du som utleier dette?

Ved sen avbestilling gjelder kanselleringsvilkårene, også dersom en leietaker blir syk. Derimot ser vi gjerne at du som utleier er behjelpelig i en slik situasjon og forsøker å komme fram til en løsning, spesielt nå som vi er i en så uvanlig og spesiell situasjon med covid-19 hvor man skal være ekstra forsiktig. En bra løsning kan være å flytte leieperioden til et senere tidspunkt. Når dere har kommet fram til et nytt tidspunkt, kontakter dere oss på supporten så oppdaterer vi dato på bestillingen. Det er viktig at dette blir gjort før den originale leieperioden er over.

Er det for mye usikkerhet eller om dere ikke finner en ny tid, velger mange utleiere å avbestille bestillingen og tilbakebetale leien til leietakeren. Dette vil da sende en full tilbakebetaling til leietakeren, inklusive vår bestillingsavgift. Ved å vise at du er behjelpelig og forståelig i slike situasjoner øker du sjansen for at leietakeren sitter igjen med et bra inntrykk av deg som utleier og dermed er det mye større sjanse for at leietakeren kommer tilbake og leier fra nettopp deg når hen er frisk igjen.

Kanselleringer

Når en leietaker kansellerer en bestilling gjelder kanselleringsvilkårene, det er disse som bestemmer hvor mye som tilbakebetales til leietakeren og hvor mye som betales ut til deg. Må du som utleier kansellere en bestilling, har leietakeren krav på 100% tilbakebetaling. I dette tilfellet er det alltid du som utleier som avbestiller bestillingen i systemet. Da sendes en tilbakebetaling til leietakeren automatisk på hele leiebeløpet.

Dersom noe er feil med produktet leietakeren har leid slik at de ikke får brukt det, bør dere avtale tilbakelevering snarest mulig og som utleier tilby full tilbakebetaling da leietakeren ikke fikk det de hadde bestilt. Det er ditt ansvar som utleier å sørge for at produktet fungerer og at beskrivningen av produktet stemmer overens med virkeligheten. For å tilbakebetale en leietaker for en leie som allerede har begynt, må du kansellere leien i stedet for å markere tingen som tilbakelevert. Markerer du den som tilbakelevert avsluttes leien og da vil du ikke lenger ha mulighet til å tilbakebetale leietakeren.

Inkludere fastpris-tillegg i leiekostnaden

Før leietakeren betaler for en leie, kan du som utleier oppdatere pris på en bestilling. Vi anbefaler at dersom du har faste tilleggspriser, som for eksempel om du tilbyr noe ekstra tilbehør for X kr eller om man får frie mil på varebilen for et tillegg på X kr, så inkluderer du avtalte tillegg i leieprisen før leietakeren betaler. Dette blir mye enklere for leietakeren, da de kun har en betaling å forholde seg til, samt at du slipper å havne i en situasjon hvor du jager ekstra betaling fra leietaker. Dessuten kommer leietakeren da få hele betalingen på en kvittering, noe som er mye enklere for alle, spesielt om leietakeren leier for et firma.

Rørlige kostnader som ikke er satt før leieforholdet har begynt/er over, for eksempel kostnad pr ekstra km, drivstoff eller andre forbruksvarer, ser vi gjerne at dere løser direkte mellom dere ved tilbakelevering, da vi pr. dags dato ikke har en bra løsning som støtter ekstrabetalinger i etterhånd.

Forbruksvarer

Apropo forbruksvarer, visste du at vi har skapt en guide for hvordan du best kan håndtere dette? Den finner du her: https://faq.hygglo.info/no/article/ting-som-blir-slitt-ved-bruk-og-forbruksvarer-1els4a1/


Se flere innlegg i vår utleierskole:

Tagger

Renate

En glad trønder som elsker å skrive, fotografere og spre latter og glede.