Meld deg på delingsbølgen!

Gjesteinnlegg 30. aug. 2016

Jeg leier ting jeg trenger stadig vekk og synes det er helt genialt! Jeg leier bysykkel når jeg skal komme meg raskt fra A til B i Oslo i løpet av arbeidsdagen, jeg leier bil når jeg trenger det til lengre turer og jeg har brukt Airbnb når jeg har vært i utlandet. Også Uber har jeg prøvd og er veldig fornøyd. Det disse tjenestene har til felles er at de er både en fin måte å tjene penger på, å spare penger på, og det gir en god følelse å kunne dele med andre det du ikke trenger hele tiden selv. Og ikke minst så er det en fin måte å begrense min egen miljøpåvirkning!

I løpet av de siste tiårene har vi opplevd en enorm økning i verdenshandelen og her i vår del av verden har de private «behovene», og dermed forbruket, mangedoblet seg. Vi forflytter oss mer enn noen gang før og behovet for transport har også økt kraftig. Som resultat har vårt økologiske fotavtrykk blitt mangedoblet og vi forbruker i dag langt mer naturressurser enn jorden klarer å bygge opp igjen. Sakte men sikkert er vi i fred med å «spise opp» den planeten vi bor på.

Earth Overshoot Day 2016
**Den 8.august markerte vi Earth Overshoot Day. Det er** dagen da vi mennesker har brukt opp jordens ressurser for *hele* 2016. Det betyr at vi resten av året bruker naturressurser som jorden bruker lenger enn ett år på å gjenopprette. Med andre ord overtrekker vi naturkontoen og opparbeider oss en gjeld som det blir stadig vanskeligere – om ikke umulig – å betale tilbake. Denne dagen kommer tidligere og tidligere for hvert år som går, og den er nå en måned tidligere enn bare for fem år siden. Vi er for mange mennesker, som forbruker for mye naturressurser, i et tempo som overstiger jordklodens kapasitet.

Vår viktigste oppgave er å dra oss innenfor rammene av hva en planet tåler. For å få til dette må vi hindre at utslippene av klimagasser stiger ytterligere, vi må få til en storstilt dreining mot et samfunn basert fornybar energi, og vi må bruke ny teknologi og smarte løsninger som gjør at det blir lettere for oss alle å tenke bærekraft i alle ledd. Og det er her du og jeg – og delingsøkonomien - kan gjøre en viktig forskjell! Ved å benytte oss av tilbud som gjør at vi kan leie framfor å eie, og dermed unngå å gå til innkjøp av enda en ting, som for eksempel benytte Leieting.no, kan vi bidra til å få ned det totale forbruket. Og hvor mange av oss har vel ikke garasjen eller boden stående sprengfull med ting vi nesten aldri bruker? Hvorfor ikke heller dele?

Nina Jensen
Generalsekretær i WWF-Norge Nina Jensen er marinbiolog med utdanning fra James Cook University i Australia og Fiskerihøyskolen i Tromsø. *Foto: Håkon Jacobsen*

Det nøyaktige regnestykket på hvor mye vi kan redusere forbruket og klimautslippene ved å leie i stedet for å eie, har jeg foreløpig ikke sett. Men det er ikke vanskelig å tenke seg at om alle innbyggerne bare i Europa, med sine ca. 700 millioner innbyggere, reduserte sine innkjøp av nye ting med bare en ørliten prosent så ville det kunne gi betydelige utslag.

I transportsektoren er det utvilsomt mye å hente. I dag har over 13 000 personer brukt bildelingstjenester i Norge, nesten halvparten er medlemmer i Bilkollektivet, og de fleste hører til i Oslo-området. Dette lover godt for klimaet, fordi et forsiktig anslag antyder at hver delte bil kan erstatte rundt ti privatbiler på veiene. Men fortsatt er det 2,4 millioner personbiler i landet. Derfor er det utvilsomt stort behov for både mer informasjon og bedre insentiver fra myndighetene hvis vi skal få flere til å velge bildeletjenester i stedet for å kjøpe egen bil.

Med den store klimagevinsten er delingssamfunnet en viktig del av en bærekraftig framtid. Det blir mindre overforbruk, vi slipper å overtrekke naturkontoen, og det blir mer planet igjen til de som kommer etter oss.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Et godt sted å starte er å melde seg inn i slike tjenester som også er gratis, og melde seg på delingsbølgen!

Tagger

Nina Jensen

Generalsekretær i WWF-Norge. Nina er marinbiolog med utdanning fra James Cook University i Australia og Fiskerihøyskolen i Tromsø.