Tre gode grunner for å leie fremfor å eie!

Gjesteinnlegg 23. juni 2016

Hensikten med en virksomhet er å skape, kommunisere, og hente verdier. Hvordan man gjør dette totalt sett er det vi kaller en forretningsmodell.

Innovasjon i forretningsmodeller er et nytt forskningsområde som er blitt aktualisert gjennom for eksempel utviklingen av delingsøkonomien. Kjennetegnet i denne økonomien er at de nye aktørene går inn i etablerte næringer - for eksempel drosje eller overnatting - og tilbyr noe som er bedre eller billigere enn de etablerte tilbudene.

Lavere pris og et bedre markedstilbud

Når vi ser på hovedgrunnen til å velge Airbnb som et alternativ til hotell, er det lavere pris. Den lavere prisen speiler også at det ikke er "hotellstandard" på det som leies. Drosjeselskapet Uber tilbyr ikke bare lavere priser, men også et bedre markedstilbud enn de etablerte drosjeselskapene og deres sjåfører. Begge selskapene - Airbnb og Uber - har hatt stor suksess og blitt verdsatt av private investorer til henholdsvis USD62 milliarder og USD25 milliarder.

Lavere pris kan delingsaktørene tillate seg fordi de har lavere transaksjonskostnader (søkekostnader med å finne en kunde, forhandlingskostnader for å bli enig om betingelser, og håndhevingskostnader dersom noe går galt) enn de etablerte aktørene. De skaper med andre ord verdier for kundene med lavere kostnader enn konkurrentene: det vil si at de har en mer effektiv forretningsmodell. Nå vil de etablerte hevde at de nye har lavere kostnader enn de etablerte fordi de slipper ulike skatter, avgifter, eller reguleringer. Dette er riktig, men jeg regner med at dette vil bli endret. Likevel vil de nye ha lavere transaksjonskostnader.

Kapitalkostnadene vil være lavere siden de ikke eier noen aktiva. Kostnadene med å finne en kunde vil være lavere siden alt går gjennom en elektronisk plattform. Gjennom gjensidig vurdering av kunde og leverandør, vil dårlige aktører ikke bli valgt. Dermed ivaretar de tillit på en mer effektiv måte enn de etablerte. Høy tillit mellom partene er med på å redusere transaksjonskostnadene siden man bruker mindre tid på å håndheve kontrakter. I sum tvinger dette de etablerte til å bli mer effektive.

Man kan tenke på denne transformasjonen som de etablerte bedriftene må gå igjennom på samme måte som vi erfarte da Ryanair og Norwegian utfordret SAS. Som vi husker måtte de gjennom en dramatisk og langvarig hestekur av en slankeprosess for å være konkurransedyktige på pris.

Hvorfor Leieting.no?

Leieting.no er en nyskaping som ikke utfordrer andre konkurrenter, men utfordrer konsumentene på å ikke eie noe de kan leie. Tanken er god når vi vet at en elektrisk bor i løpet av sin levetid er i aktivt bruk i ca 12 minutter og at en bil er i aktiv bruk 30% av sine levetid. Men ikke alt passer inn i denne forretningsmodellen da også kundene har transaksjonskostnader da det å kjøre til og hente og kjøre tilbake for å levere tar tid. Det må derfor være produkter som er av en viss verdi/høy pris og som ikke benyttes så ofte av kundene. Ingen vil leie en skrutrekker, men et telt kan være mer aktuelt. Men en ting er de økonomisk rasjonelle grunnene. Leieting.no kan også spille på en gryende urbanisering og grønn livsstilstrend.

Bedre utnyttelse av plass

Grünerløkka

Økt urbanisering betyr at flere konsumenter bor i byer hvor avstander er kortere og plassen knappere. Når man vet at bokostnadene er høye og stiger i byene, vil god utnyttelse av plassen være et mål. Da vil det å slippe å ha en bod hvor man kan lagre ting som ikke brukes så ofte, være en god idé å leie fra Leieting.no.

Miljøbevissthet

Grønn livsstil betyr at den kommende generasjon er mer miljøbevisste enn sine foreldre. Ved å leie aktiva får man en bedre ressursutnyttelse enn når alle skal eie. En godt utnyttet leiebil fjerner omlag 10 eiebiler fra garasjene. Filippa K tilbyr sine kunder å leie klærne som et alternativ til å kjøpe dem. For 20% av kjøpsprisen kan man leie plagget i fire dager. Når vi vet at for å lage en T-skjorte går det med ca 2700 liter vann, vil leie fremfor eie være et godt bidrag til å bruke mindre vann.

Avslutning

Leieting.no sin suksess ligger derfor ikke bare i at tingene er billigere. Suksess kan også hentes i segmentering (kunder som er opptatt av det grønne) og kommunikasjon gjennom hvordan få mer ut av den knappe dyre plassen i leiligheten ved å leie fremfor å eie.

Tagger

Tor W. Andreassen

Professor og leder av Center for Service Innovation (CSI) ved NHH.